Logo Bricksite blackStart gratis
Logo Bricksite black
Start gratis

SEO-tips, som du kan bruge allerede i dag!

SEO-tips, som du kan bruge allerede i dag!

SEO-tips, som du kan bruge allerede i dag!

Hulu bulu – Lotte hvor er du henne? En usynlig hjemmeside er ikke meget værd. Her får du nogle simple og ultra-konkrete ting du kan gøre på din hjemmeside, for komme nærmere toppen på google.

Hvad er søgemaskineoptimering?

På den anden side af Atlanterhavet, derovre i det store USA taler de et andet sprog. Her hedder det nemlig “Search Engine Optimization”. Det er sådan set lige meget, men hvis vi tager forbogstaverne fra hvert ord, sår får vi en dejlig forkortelse som vi kan forstå i hele verden. Nemlig SEO! Derfor skifter vi nu ordet søgemaskineoptimering ud med ordet SEO. 

Så hvad er SEO?

SEO går i al sin enkelthed ud på arbejde med en række tiltag som gerne skulle hjælpe google til at indeksere vores hjemmeside i deres database, således at en bruger på google kan finde netop vores hjemmeside – eller rettere: at en bruger kan finde en side på vores hjemmeside der handler om et specifikt emne!

Hvordan ser google på en hjemmeside?

SEO er et område med mange myter og vi kan derfor ligeså godt starte med at aflive én af dem. Når vi som mennesker tænker på vores hjemmeside, så tænker vi ofte på hele hjemmesiden som en stor kasse med en masse indhold i. Google tænker lidt anderledes! Google kigger nemlig meget individuelt på HVER ENKELT SIDE du har liggende på din hjemmeside, snarere end som en helhed. Det betyder at du skal lave SEO på alle de sider du ønsker at google skal indeksere. Det giver også nogle helt særlige muligheder, da vi kan “ranke” på søgeord som kan lede hen til en bestemt side på vores hjemmeside som handler om netop det. (“Ranke” betyder at vi “dukker op” på google). Så, altså det der med, at vi lige tilføjer en række søgeord til vores forside og så er den hellige gral velbevaret, den holder desværre ikke. Google vil ha’ relevant indhold!

Skriv relevant og del din SEO op!

I denne SEO-guide har vi fokus på det man kalder “on page SEO”. Altså noget af det vi kan gøre PÅ vores hjemmeside. Google elsker indhold. Masser af relevant indhold! Derfor er det alarmererende vigtigt at du deler dit indhold op i kategorier som google kan forstå. Disse kategorier svarer til de søgeord eller sætninger som vi gerne vil “ranke” på. Hvis der f.eks. er tale om en tømrer kunne man forestille sig at han/hun gerne ville ranke på forskellige kompetencer eller ydelser. Det kunne være noget med “opsætning af køkken” “bygge trappe” “nedrivning” … you name it! Alle de forskellige ydelser kunne deles op på forskellige sider på hjemmesiden, og dermed vil hver enkelt side ha’ deres eget “søgeord”. Dem kalder vi “keywords”. Når du skriver tekster til søgemaskinerne er det vigtigt at overholde et par regler:

  • Opret en ny side til dit søgeord/keyword.
  • Skriv mindst 600 ord om det pågældende emne.
  • Brug dit keyword mindst 4 gange.
  • Lav 1-2 links der linker væk fra din hjemmeside.
  • Brug billeder i din tekst.
  • Skriv til mennesker – ikke til maskiner!

Metadata – Hvad er det og hvordan sættes det ind?

Metadata kan lyde enormt avanceret, men det er det faktisk ikke. Google og andre søgemaskiner bruger metadata til at opsamle hurtig information omkring en side den indekserer. Derfor er det vigtigt at din metadata er relevant og i tæt relation til det der rent faktisk står på din hjemmeside. Metadata er ikke synligt på din side, men ligger egentlig i sidens kode. 

Hvad skal jeg skrive?

Metadata består af 3 elementer som gennemgås herunder. 1. Titel (title) Sidens titel er den lille tekst som du kan se i din browser fane. Altså en lille tekst som kort, i overskriftsform, forklarer hvad siden omhandler. Det vil også være overskriften i søgeresultatet hos google. Her skal du også bruge dit keyword. 2. Beskrivelse (description) Beskrivelsen er den vigtigste metadata. Det er en tekst som er bedst lige omkring 155 tegn. Beskrivelsen vises under et søgeresultat i google. Igen skal du sørge for en god letlæselig tekst samt brug af dit keyword. 3. Emneord (Søgeord / keywords) Du kan med fordel indsætte dit/dine keyword(s) her, men google tillægger ikke denne del af metadata særligt meget værdi. I gamle dage var det vigtigt, men google ændrer engang imellem på deres måder at indeksere på ift. hvad google mener er relevant indhold.

Gode URL’er og overskrifter

Nu har du valgt dit keyword, du har du fået styr på en god tekst og du har fået indsat dine metadata. Samtidig har du helt styr på at dine metadata er i relation til dit keyword. Nu skal vi ha’ fat i den næste, meget vigtige del af SEO-arbejdet. Nemlig Url’er og overskrifter. 

Lav en god URL

Det er vigtigt at ha’ en logisk URL. Hvis du ved ikke hvad en URL er, så er det sådan set bare den konkrete sides fulde adresse. Dvs. f.eks. www.tømrerhenning.dk/bygge-trappe – altså hele stien. Denne URL er god hvis vi antager at vores keyword er “bygge trappe”. 

Overskrifter

Google læser overskrifter på en meget specifik måde. Den kigger ikke efter om der er en stor skrift i fed, men snarere efter et lille “tag” som er tildelt den del af teksten som skal være en overskrift. Det ser teknisk set sådan ud: < H1 >Ekspert i at bygge trappe< /h1 >. Heldigvis kan du i bricksite blot vælge hvilken del af din tekst der skal være den primære overskift. Udover H1 kan vi også lave en H2, H3, H4 og H5. Reglen er, at du kun må ha’ ÉN enkelt H1 på en side. Herefter skal du bruge H2, H3 osv. Du kan bruge H2 til alle dine underoverskifter. Ofte kan man altså nøjes med at bruge H1 og H2. Det er vigtigt at benytte sine keywords i så mange af overskrifterne som muligt. 

Bliv mobilvenlig (hvis ikke du er det allerede)

Måske tænker du hvad “mobilvenlig” har med søgemaskiner og SEO at gøre. Men det har faktisk fået enorm stor betydning for den indeksering man får i google. Google vægter ganske simpelt sider der er optimeret til mobil højere end sider der ikke er. Mange moderne hjemmeside "byggere" er ligesom Bricksite, responsive, hvilket gør det let at sætte et stort flueben på denne faktor ✔️

Vi håber at denne basale guide har gjort SEO-arbejdet lidt mere overskueligt, at komme i gang med. Der er ganske vist nogle ting man skal huske, men det bliver hurtigt nemt.

Til vi læses ved 🔥